Ondernemen ...

Ondernemen ...

dat doet u samen

Nieuwe fiscale en sociale voordelen rond overuren

Tijdens de coronacrisis 2021-2022 werd er een gunstmaatregel ingevoerd, de zogenaamde ‘relance-overuren’. Daardoor kon een werknemers bovenop zijn 100 vrijwillige overuren nog eens 120 extra relance-overuren presteren. Deze gunstmaatregel werd omwille van de energiecrisis en de relance van onze economie verlengd tot 30 juni 2025. We verwijzen daarvoor naar het wetsontwerp van 26 juni 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (Parl. Doc. 55 3446/001, dekamer.be)

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De werknemer mag vrijwillig bovenop zijn basiscontingent van 100 vrijwillige overuren nog eens extra quotum van 120 vrijwillige relance-overuren presteren. Dit is geen kleine aanpassing maar een kostenbesparing welke uw productiviteit kan verhogen zonder de anders aanzienlijk kosten gepaard gaande met overuren. Immers, de relance-overuren geven geen recht op inhaalrustdagen of overloon, de toeslag van 50 of 100% (voor zon- en feestdagen) is er niet van toepassing, en ze zijn niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing of personenbelasting. De werknemer krijgt zijn brutoloon integraal en de loonkosten voor de werkgever zijn behoorlijk lager.

Opgelet! De fiscale en sociale vrijstellingen van de relance-uren gelden per werknemer, niet per werkgever. Een werknemer die in de eerste helft van het jaar uren presteerde voor werkgever A heeft deze niet meer beschikbaar in de tweede helft van dat jaar voor werkgever B. Als werkgever moet je bij een nieuwe werknemer duidelijk informeren hoeveel relance-uren hij dat jaar reeds werkte.

Voor 2024 betekent dit dat werknemers tussen 1 januari en 31 december 2024 maximaal 120 relance-uren presteren. In 2025 mogen werknemers tijdens de eerste zes maanden maximaal 120 relance-uren presteren. Hou er wel rekening mee dat de relance-uren wel gepresteerd moeten worden in de periode waar ze betrekking op hebben. Je mag dus geen relance-uren overdragen naar het ander jaar en je kan evenmin relance-uren overdragen naar na 30 juni 2025. 

Welke werknemer mogen het?

Alleen werkgevers en werknemers die vallen onder artikel 25 bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 kunnen een beroep doen op vrijwillige overuren en dus ook de relance-uren. Vallen daar niet onder: De overheid, de openbare instellingen, dienstboden, visserijbedrijven, familiebedrijven met enkel familiale tewerkstelling, handelsvertegenwoordigers, huisarbeiders, dokters, veeartsen, tandartsen… (dit zijn de voornaamste, voor detail zie de wet)

Wat met een conventionele overloontoeslag?

De sociale en fiscale vrijstelling voor relance- overuren geldt niet wanneer toch een extra verloning wordt uitbetaald. M.a.w. wanneer er een overloontoeslag wordt toegekend door de werkgever, dan vervalt de vrijstellingen hierboven vermeld.

Welke zijn de voorwaarden?

  • De werknemer moet een schriftelijke overeenkomst afsluiten met de werkgever.
  • De relance-overuren zijn gebonden aan strikte limieten: niet meer dan 11 uur per dag en 50 uur per week.
  • Op elk moment moet kunnen worden gegarandeerd dat de Europese grens van arbeidstijd, overuren inbegrepen, niet overschreden wordt. Dit betekent in de praktijk dat over een periode van vier maanden deze gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mogen bedragen.
  • Deeltijdse werknemers kunnen ook profiteren van de regeling voor relance-overuren, maar alleen als ze de normale dagelijkse of wekelijkse grenzen overschrijden die voor hun contract gelden.
  • De relance-overuren kunnen voorrang nemen op het basiscontingent van 100 -uren. De vrijwillige overuren hoeven dus niet per se opgebruikt te zijn of zelfs reeds aangewend te zijn.

Fiscaal voordeel voor 180 overuren met overloon

Tijdens de corona-periode werd het maximaal fiscaal voordelige overuren voor alle sectoren verhoogd van 130 overuren naar 180 uren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023. Dit werd ook verlengd tot 30 juni 2025.

180 overuren met overwerktoeslag geeft onder voorwaarden aldus recht op een fiscaal voordeel voor zowel de werkgever als de werknemers:

  • De werkgever krijgt een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
  • De werknemers genieten dan weer van een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Speciale regeling voor bouw en horeca

Voor de bouw en aanverwante sectoren bestond er al een verhoogde limiet van 180 overuren met fiscaal voordeel. Daar was echter een voorwaarde aan verbonden. Voor de bijkomende uren moest een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem gebruikt worden. Tot 31 december 2025 vervalt voor deze sectoren de verplichting van aanwezigheidsregistratie van die extra 50 uren. 

In de horecasector blijft een verhoogd quotum van 360 overuren van toepassing.

Conclusie

De regering komt tegemoet aan de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan met het runnen van een onderneming. Ondernemers moeten voortdurend verfijnen en optimaliseren want in ons wisselvallig economisch klimaat telt elke euro. Elke besparing, hoe klein ook, kan een significante impact hebben op de financiële gezondheid van je onderneming. Het VNS helpt u daarbij door u periodiek op de hoogte te houden van interessante en bedrijfsvriendelijke veranderingen op alle vlakken.

Ignace Vandewalle

Cyberboetes

  'Veel kmo's beseffen nog niet dat ze boetes riskeren voor zwakke cyberveiligheid'   Koffie Beyers, de grootste...

Opiniestuk

Wat met laattijdige werknemers tijdens stakingen en protesten? Met de verkiezingen in zicht merken we steeds een aanzienlijke stijging van stakingen...

Opiniestuk

Nieuwe fiscale en sociale voordelen rond overuren Tijdens de coronacrisis 2021-2022 werd er een gunstmaatregel ingevoerd, de zogenaamde ‘relance-overuren’....

Opiniestuk

Voor Vlaamse rechtszekerheid Op vandaag worden onze bedrijven en zijn werknemers geconfronteerd met een dwangmatige kaakslagdemocratie moreel opgedrongen...

Gepensioneerd en zelfstandig

Steeds meer gepensioneerden actief als zelfstandige: Extra inkomen niet hoofdreden door Wannes Neukermans   Steeds meer gepensioneerden kiezen...

Nieuwe regels voor invorderingen

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument.Op 27 april 2023 werden de regels betreffende het innen van onbetaalde consumentenschulden bij...

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Onze leden aan het woord

"Ik ben zelf actief als ondernemer in brandbeveiliging, ik kon als ondernemer niet uit aan alle juridische kwesties dus besloot ik lid te worden bij V-NS. Direct na mijn aansluiting werd ik super begeleid. Ze hebben mij heel veel hulp en ondersteuning geboden bij het vermijden van een faillissement."

Patrick P.

Lummen

Zeer tevreden van de opvolging van een dossier en als je een mail stuurt krijg je zeer snel een reactie terug van de medewerkers, heb zelfs al antwoorden op mails gekregen 's avonds rond 21u dat de jurist bezig was met mijn dossier in verband met een wanbetaler.

Mario V.

Herk-de-stad

De bijstand die ik al gekregen heb bij V-NS zal ik niet vinden op ander, dus ik raad hen zeker aan, en heb ik ook al gedaan, hun service is dan ook TOP. Duidelijke snelle communicatie met resultaat, en dit zonder extra kosten.

Sandra D.R.

Aalst

Ik ben reeds 25 jaar een zelfstandig vertegenwoordiger. Ik heb regelmatig moeilijke betalers en met de hulp van VNS lukt het me om bijna alle te laat of niet betalers toch te laten betalen zonder extra kosten voor mij, V-NS jullie zijn onmisbaar voor mij. Bedankt.

Ronny J

Antwerpen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.