Ondernemen ...

Ondernemen ...

dat doet u samen

Wat met laattijdige werknemers tijdens stakingen en protesten?

Met de verkiezingen in zicht merken we steeds een aanzienlijke stijging van stakingen allerhande. Vaak blokkeren de actievoerders wegen en ontstaan er ellenlange files. De recente boerenbetogingen zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Maar is het te laat komen op je werk als gevolg van file(s) een geldig excuus?

Verklaring versus excuus

Het wordt vaak door elkaar gehaald ‘een verklaring ‘en een ‘rechtvaardig excuus’. Op zich kan fileleed een rechtvaardiging zijn voor te laat komen op het werk. Maar dit geldt niet voor de dagelijkse file, aangekondigde wegenwerken of een duidelijk aangekondigde staking of wegblokkade. Dan is de verklaring voor het te laat komen de file, maar is de file geenszins een rechtvaardig excuus. Bovendien kan het frequent te laat komen door de werkgever ingeroepen worden als een reden tot ontslag door het overtreden van de arbeidsovereenkomst.

Goede afspraken maken goede vrienden

Een werkgever mag van zijn werknemer verwachten dat hij zijn mobiliteit goed organiseert. Wanneer fileleed als gevolg van een betoging duidelijk werd aangekondigd, kan je verwachten dan hij spontaan het openbaar vervoer neemt, een ander traject kiest en/of vroeger uit huis vertrekt. Uiteraard zijn spontane stakingen en een ongeval welke zorgen voor uitzonderlijke files daartoe de uitzondering. Het omgekeerde geldt ook voor aangekondigde stakingen bij het openbaar vervoer. Dan neem je misschien best de wagen of ga je autodelen met anderen. Bij spontane stakingen, technische problemen, ongevallen e.d.m. vraagt de werknemer – hoewel niet verplicht – best een vertragingsattest op bij de vervoersmaatschappij. Dat kan aan de loketten of online. Dergelijke verantwoording maakt het voor zowel werkgever als werknemer aangenamer.   

We mogen dit ook niet eenzijdig bekijken, ook de werkgever kan proactief reageren op aangekondigde mobiliteitsproblemen. Hij kan maximaal thuiswerken inschakelen, tijdelijk glijdende uren invoeren of afspraken maken dat de uren van te laat komen op een ander moment ingehaald worden. In extreme gevallen zoals het volledig blokkeren van een haven, kan een bedrijf in het havengebied zelfs technische werkloosheid inroepen. Hoewel we dan in een grijze zone opereren en de overheid dan enige rekbaarheid moet vertonen. 

Hoe zit het met het loon?

In principe geldt hier zowat dezelfde regeling. Het loon moet uitbetaald worden als er een onvoorzien voorval zich voordoet op de weg naar het werk. Bij structurele files, aangekondigde stakingen, aangekondigde wegenwerken enz, is het voorval gekend alvorens de werknemer naar het werk vertrekt en moet de werkgever bijgevolg geen loon uitbetalen voor de niet gepresteerde uren.

Maar ook hier betreft het een grijze zone waarbij er voor werkgevers en werknemers nogal wat ruimte is voor interpretatie. Ook hier zijn goede afspraken gewenst en is enige soepelheid langs beide kanten de meest gerede weg.

Boerenprotest als case

Hoewel het boerenprotest was aangekondigd, was het op de eerste dag van de staking moeilijk voorspelbaar waar de wegblokkades zouden plaatsvinden. Zouden het filterblokkades zijn of het volledig lamleggen van alle verkeer? Niemand wist het – zelfs de boeren niet. Dit was voor de werknemer bijgevolg moeilijk in te schatten op de eerste dag. Laat ons vooral niet vergeten dat het werd aangekondigd als een ‘wilde staking’. De werkgever zou zich aldus op de eerste dag best soepeler opstellen en wel nog het loon voor de verloren uren uitbetalen. Dit geldt dan weer niet meer voor de tweede dag van de protesten, want dan is de voorspelbaarheid groter. Op de tweede dag kan verwacht worden van de werknemer dat hij zijn mobiliteit goed organiseert. Tenzij uiteraard de onvoorspelbaarheid van de boeren ook op de tweede dag bepaalde grenzen overstijgt. Ook hier is communicatie aangewezen. Maak daarover afspraken met je personeel. Wees duidelijk.

Slotsom

Een verklaring is geen excuus. Uw werknemer moet zijn mobiliteit bij te verwachten problemen zelf efficiënt organiseren. Maar als werkgever kan je hen daar een handje bij helpen. Efficiënte communicatie, wederzijds begrip en goede afspraken zullen niet alleen de werksfeer ten goede komen maar ook zorgen voor economische maximalisatie. Tip voor werkgevers: voorzie hoe dan ook een noodplan; continuïteit is goud waard. 

Vandewalle Ignace

Cyberboetes

  'Veel kmo's beseffen nog niet dat ze boetes riskeren voor zwakke cyberveiligheid'   Koffie Beyers, de grootste...

Opiniestuk

Wat met laattijdige werknemers tijdens stakingen en protesten? Met de verkiezingen in zicht merken we steeds een aanzienlijke stijging van stakingen...

Opiniestuk

Nieuwe fiscale en sociale voordelen rond overuren Tijdens de coronacrisis 2021-2022 werd er een gunstmaatregel ingevoerd, de zogenaamde ‘relance-overuren’....

Opiniestuk

Voor Vlaamse rechtszekerheid Op vandaag worden onze bedrijven en zijn werknemers geconfronteerd met een dwangmatige kaakslagdemocratie moreel opgedrongen...

Gepensioneerd en zelfstandig

Steeds meer gepensioneerden actief als zelfstandige: Extra inkomen niet hoofdreden door Wannes Neukermans   Steeds meer gepensioneerden kiezen...

Nieuwe regels voor invorderingen

Nieuwe regels voor invordering van schulden aan de consument.Op 27 april 2023 werden de regels betreffende het innen van onbetaalde consumentenschulden bij...

Actueel

Steunmaatregelen

Sociaal statuut

Partners

Onze leden aan het woord

"Ik ben zelf actief als ondernemer in brandbeveiliging, ik kon als ondernemer niet uit aan alle juridische kwesties dus besloot ik lid te worden bij V-NS. Direct na mijn aansluiting werd ik super begeleid. Ze hebben mij heel veel hulp en ondersteuning geboden bij het vermijden van een faillissement."

Patrick P.

Lummen

Zeer tevreden van de opvolging van een dossier en als je een mail stuurt krijg je zeer snel een reactie terug van de medewerkers, heb zelfs al antwoorden op mails gekregen 's avonds rond 21u dat de jurist bezig was met mijn dossier in verband met een wanbetaler.

Mario V.

Herk-de-stad

De bijstand die ik al gekregen heb bij V-NS zal ik niet vinden op ander, dus ik raad hen zeker aan, en heb ik ook al gedaan, hun service is dan ook TOP. Duidelijke snelle communicatie met resultaat, en dit zonder extra kosten.

Sandra D.R.

Aalst

Ik ben reeds 25 jaar een zelfstandig vertegenwoordiger. Ik heb regelmatig moeilijke betalers en met de hulp van VNS lukt het me om bijna alle te laat of niet betalers toch te laten betalen zonder extra kosten voor mij, V-NS jullie zijn onmisbaar voor mij. Bedankt.

Ronny J

Antwerpen

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.